Get Started

To use this API, you need an API key. Please contact at @cbapibot to get your own API key.

Send Request

To Send Request you need to make a Get call to the following url and use Get Method and Response format Is Json
https://api.codebazan.ir/seen/api.php


AMOUNT PARAMETERS

Field Type Description
apikey string Your API key
type string amount

OrderSeen PARAMETERS

Field Type Description
apikey string Your API key
type string view
count integer 10 - 30000 views
speed integer 0 - 30000 views (0 Max)
period integer 0 - 60 mins (0 Max)
channel string telegram channel username
id integer the post id in channel

StatusOrder PARAMETERS

Field Type Description
apikey string Your API key
type string status
id integer your order id

CancelOrder PARAMETERS

Field Type Description
apikey string Your API key
type string cancel
id integer your order id
Request and Response example :

  # AMOUNT example
	
	Request :
	https://api.codebazan.ir/seen/api.php?apikey=xxxxxxxxxx&type=amount
  
	Response :
	{
 	"result": "ok",
 	"amount": "7960305"
	}

  # OrderSeen example
	
	Request :
	https://api.codebazan.ir/seen/api.php?apikey=xxxxxxxxxx&type=view&count=50&speed=0&period=0&channel=codebazan&id=516
  
	Response :
	{
 	"result": "ok",
 	"order": 119959,
 	"count": "50",
 	"amount": 5,
 	"seenstart": 986,
 	"seenend": 1036
	}
	
  # StatusOrder example
	
	Request :
	https://api.codebazan.ir/seen/api.php?apikey=xxxxxxxxxx&type=status&id=119959
  
	Response :
	{
 	"result": "ok",
 	"order": "119959",
 	"stats": "1",
 	"count": "50",
 	"amount": "5"
	}
	
  # CancelOrder example
	
	Request :
	https://api.codebazan.ir/seen/api.php?apikey=xxxxxxxxxx&type=cancel&id=119959
  
	Response :
	{
 	"result": "ok",
 	"order": "119980",
 	"stats": "cancelled",
 	"count": "50",
 	"amount": "5"
	}
        

وبسرویس سین تلگرام بازدید پست تلگرام

وبسرویس سین تلگرام بازدید پست تلگرام همانطور که میدانید بازدید و یا سین پست کانالهای تلگرامی یکی از موثرترین راه برای نگه ذاشتن ممبر در کانال میباشد چه بسا کانالهایی با ممبر زیاد و بازدید پست بسیار پایین اعتماد کاربران را نتوانسته به خود جذب کنند و باعت ریزش ممبر واقعی انها خواهد شد.اینبار در کدبازان وبسرویسی را برای شما اماده کرده ایم با خروجی جیسون و فوق کاربردی که میتوانی با این وب سرویس یا  api افزایش بازدید پست تلگرامی یک ربات برای کسب در امد خود ایجاد کنید.

در باره این وبسرویس توضیحات بیشتری در ادامه مطلب قرار خواهم داد تا بهتر از نحوه کسب در امد این وبسرویس اشنا شوید.

وبسرویس یا همان api  یکی از بهترین راه برای متصل کردن ربات تلگرامی و یا سایتها به سرور سین میباشد که میتوانید با این وبسرویس برنامه های اندرویدی ,رباتهای تلگرامی, وسایتهایی برای افزایش بازدید ایجاد کنید.

قیمت پایین و بصرفه این وبسرویس:

همانطور که قیمت هر کا بازدید در این وبسرویس را مشاهده میکنید هر هزار بازدید معادل 200 تومان  میباشد که در میان وبسرویسهای موجود فوقالعاده پایین میباشد.

وبسرویس سین پست تلگرام api بازدید پست تلگرام

شرکت در چالش سین تلگرامی:

شرکت در چالش سین تلگرامی شاید برای شما پیش امده باشد که بخواهید در یک چالش سین یا بیشترین بازدید شرکت کنید  اما نمیدانید چگونه این کار را انجام دهید.ما به شما پیشنهاد میکنیم تا از وبسرویس بازدی این سایت استفاده نمایید و برنده چالش شوید.

بزودی برای استفاده کنندگان این وبسرویس رباتی بصورت رایگان اهدا خواهد شد تا بتوانند به راحتی از طریق این وبسرویس کسب در امد کنند.

برای نمایش کانال تلگرام پر مخاطب و محبوب حتما باید ممبر و سین کانال شما به حد زیادی برسد تا در میان کاربران محبوب شوید.

api اختصاصی برای کاربران سایت کدبازان میباشد .

شما میتوانید توکن یا همان apkey را از ربات تلگرامی @cbapibot دریافت کنید و 10 تومان سین برای تست وبسرویس هدیه بگیرید.

خروجی این وبسرویس فوقالعاده منظم و پرسرعت میباشد.

در اپدیت های بعدی مشکلات پیش رو حل خواهد شد.