من از بچگی یه ستاره رو نشون کردم تو آسمونو هر شب میگفتم این ستاره منه، وقتی فهمیدم چراغ دکل مخابراته کمرم شکست،یعنی شکستاااا،به معنی واقعی کلمه!!