تقلب بازی اسم و فامیل

تقلب بازی اسم و فامیل

تقلب بازی اسم و فامیل

اسم پسر:مھدی——مجتبی——مانی—ماھان——میکاییل—مبین—محمد—منوچھر
اسم دختر:مینا—مبینا—مھتاب—مھدیه—مریم—ملیکا—
مھدیه—مھسا—مھرنوش—مھرسنا—مرجان—مروارید
فامیل:محمدی—مھدوی—محبی—مھربانی—مرحبایی—
منوچھری—مینایی
شھر : مشھد — مازندران—مرند—مکه —مسکو
کشور : مالزی — مکزیک—مصر —مالی —مالت —مجارستان—مقدونیه شمالی
میوه : موز — ملون
غذا : ماکارونی — مرصع پلو—ماھی—میگو
رنگ : مشکی — میشی—مھتابی
حیوان : موش — مار — میمون—مگس—مارمولک—مورچه
ماشین: ماتیز — مزدا—مک لارن—میتسوبیشی
اشیاء : میخ — میز—منگنه
گل : میمون — محمدی — مریم
شغل : میوه فروش—مکانیک—مغازه دار—مربا فروش
اعضای بدن : معده — مو — مری—مخچه
لباس : مانتو—مقنعه
مشاھیر : مولوی — مولانا—محمد صلاح
ورزش: موی تای
فیلم: مھتاب دل—ملی و راه ھای نرفته اش—مرد عنکبوتی